Bygger’n Steinkjer – oppgradert og rustet for framtida

I 2019 har Bygger’n Steinkjer gjennomgått store oppgraderinger.

Lageret har fått ny plan – og reolløsning. De to klart største forbedringene er gjennomkjøring for kundene og en trelastreol med meget god kapasitet.

Gode tilbakemeldinger

Kundene har uoppfordret gitt meget gode tilbakemeldinger på en romslig og brukervennlig gjennomkjøringsgate. Her kan i alle fall tre kundebiler med tilhenger laste sine varer og fortsatt er det passeringsmulighet for den fjerde bilen.

Hele lageret framstår som moderne og det er lett for kundene å finne fram til de varer man måtte ha behov for. I tillegg har kundene muligheten for å plukke selv.

Løft for uteområdet

Uteområdet er også gitt et løft i form av nytt gjerde og porter, samt ny belysning. Hele fasaden er nymalt slik at den nye profileringen løftes fram. Spesielt de store ledlys-skiltene med "Bygger’n" er meget godt synlige.

Innen nyttår vil også butikken oppgraderes, også her med vekt på kundevennlige og effektive løsninger.