Informasjon om endringer av ledelsen i E.A. Smith AS

Vi vil informere om at det er vedtatt endringer i ledelsen i E.A. Smith AS.

Trond R. Reinertsen har fremført ønske ovenfor styret om å fratre som konsernsjef pr.  01.07.16. Han fortsetter som styrets leder.

Christina Kjeldsberg fratrer stillingen som administrerende direktør i E.A. Smith AS. Hun fortsetter i konsernledelsen som konserndirektør med ansvar for HR funksjonen konsern og konsernadministrative oppgaver.

Harald Reinertsen har arbeidet 6 år i ledende stillinger i E.A. Smith AS og ønsker gå ut av den daglige driften, men fortsetter i styret. 

Arne Reinertsen som har vært ansatt som konserndirektør siden 2015 og vært medlem av styret i 6 år, tiltrer som administrerende direktør for E.A. Smith AS pr. 01.07.16 og vil da være selskapets daglige, øverste leder. Arne Reinertsen er utdannet økonom fra University of Stirling (BA Hons.) og London School of Economics (MSc). Han kom til E.A. Smith AS fra stillingen som Vice President, Investment Banking i Citigroup der han arbeidet fra 2007.

Omsetning og resultat har i det siste hatt en positiv utvikling og selskapet fortsetter å investere i anlegg, utstyr og en styrket organisasjon for videre vekst. Grunnlaget for fremtiden synes derfor godt for selskapet E.A. Smith AS.

E.A. Smith AS er en landsdekkende distributør av byggevarer, trelast, verktøy, stål, metaller og armering. Firmaet, som har en historie som går helt tilbake til 1869, har i dag ca. 500 ansatte og en årlig omsetning på 2,6 mrd. Hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger over stort sett hele landet. Foruten Bygger’n kjeden eier og driver E.A. Smith de landsdekkende virksomhetene SMITH STÅL og HIBA Hus. Medregnet frittstående medlemmer omsetter Bygger’n kjeden, Smith Stål og HIBA Hus for ca. 4,3 mrd. fordelt på ca. 100 butikker og anlegg.

Kontaktperson:
Styreleder Trond R. Reinertsen tlf.  72592550/ 918 39 840