Ekstraordinær prisendring

E.A.Smith AS varsler med dette prisøkning på trelast og trebaserte plater fra 1. juli 2018.

Prisøkningen skyldes svært høy aktivitet og internasjonalt økende etterspørsel etter trelast og trebaserte produkter. Dette bidrar til økte råvarekostnader hos våre leverandører, både på tømmer, skurlast og ferdigvarer. På bakgrunn av dette er vi nødt til å øke våre trelastpriser som følger:

Byggtre:

Hvitt og impregnert byggtre øker 5 – 7 %

Lerk og Varmebehandlet trelast øker inntil 10 %

Interiørtre:

Listverk, utforinger og innvendige paneler øker inntil 4 %

Plater:

Prisøkning inntil 5 %

Det kan forekomme korrigeringer på enkeltprodukter utover de varslede nivåene

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale Proff-selger.