Avtale inngått mellom E.A. Smith AS og Bygget AS

Vi har gleden å informere om at det er inngått avtale om at E.A. Smith AS overtar 100% av aksjene i Bygget AS 01.09.15. Virksomheten Bygget AS, profilert som Bygger’n Årdal fortsetter sitt medlemskap i den landsdekkende Bygger’n kjeden, som også eies av E.A. Smith AS.

E.A. Smith AS er en landsdekkende distributør av byggevarer, trelast, verktøy, stål, metaller og armering. Firmaet, som har en historie som går helt tilbake til 1869, har i dag ca. 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 2,5 mrd. Hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger over stort sett hele landet. Foruten Bygger’n kjeden eier og driver E.A. Smith de landsdekkende virksomhetene SMITH STÅL og HIBA HUS. Medregnet frittstående medlemmer omsetter Bygger’n kjeden, Smith Stål og HIBA Hus for ca. 3,6 mrd. fordelt på ca. 100 butikker.

E.A. Smith ser fram til å videreutvikle en allerede godt etablert byggevarevirksomhet i Årdal i samarbeide med dyktige ansatte som fortsetter med sine oppgaver som før under ledelse av Svein Hestetun.

Kontaktperson Bygget AS: Daglig leder Svein Hestetun tlf. 97986222.

Kontaktperson E.A. Smith AS: adm.dir Christina Kjeldsberg tlf. 41506623 / konserndirektør  Arne Reinertsen tlf. 96661948