Avtale inngått mellom E.A. Smith AS og Brødrene Solheim AS

Vi har gleden å informere om at det er inngått avtale om at E.A. Smith AS overtar Brødrene Solheim AS 01.12.15. Virksomheten Bygger’n Sandane fortsetter sitt medlemskap i den landsdekkende Bygger’n kjeden, som også eies av E.A. Smith AS.

E.A. Smith AS er en landsdekkende distributør av byggevarer, trelast, verktøy, stål, metaller og armering. Firmaet, som har en historie som går helt tilbake til 1869, har i dag ca. 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 2,7 mrd. Hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger over stort sett hele landet. Foruten Bygger’n kjeden eier og driver E.A. Smith de landsdekkende virksomhetene SMITH STÅL og HIBA HUS. Medregnet frittstående medlemmer omsetter Bygger’n kjeden, Smith Stål og HIBA Hus for ca. 3,6 mrd. fordelt på ca. 100 butikker.

E.A. Smith ser fram til å drive videre og videreutvikle en allerede godt etablert byggevarevirksomhet i Sandane i samarbeide med ansatte.

Kontaktperson Brødrene Solheim: Daglig leder Jarle Løken tlf. 90 22 81 35

Kontaktperson E.A. Smith AS: adm.dir Christina Kjeldsberg tlf. 41506623 / konserndirektør  Arne Reinertsen tlf. 96661948