Bogdan Malerservice AS (Bygger'n Vågå) overtas av E.A. Smith

Eierne av Bogdan Malerservice AS (Bygger’n Vågå) har i februar 2013 solgt samtlige av sine aksjer i selskapet til E.A.Smith. Som ledd i transaksjonen har E.A.Smith også overtatt samtlige aksjer i Bogdan Eiendom AS, som eier bygningsmasse og eiendom som huser virksomheten.

Butikken fortsetter sitt medlemskap i den landsdekkende Bygger’n kjeden, som eies av E.A. Smith.

E.A. Smith er en landsdekkende distributør av byggevarer, trelast, verktøy, stål, metaller og armering. Firmaet, som har en historie som går helt tilbake til 1869, har i dag ca 500 ansatte og en årlig omsetning på ca 2,7 mrd. Hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger over stort sett hele landet. Foruten Bygger’n kjeden eier og driver E.A. Smith de landsdekkende konseptene Smith Stål og HIBA Hus. Medregnet frittstående medlemmer omsetter Bygger’n kjeden, Smith Stål og HIBA Hus for ca 3,6 mrd fordelt på ca 100 butikker.

I 2012 overtok E.A.Smith samtlige aksjer i Byggvarehuset Otta AS, og har  gjennom disse to oppkjøpene vesentlig styrket sin eiermessige tilstedeværelse i Nord-Gudbransdal og Ottadalen.

E.A.Smith ser fram til å drive videre og videreutvikle en allerede godt etablert byggevarevirksomhet i Vågå.

Pressekontakt:                 

Trond R. Reinertsen                                  

                            
Telefon: 72 59 25 51