Bygger'n best i kundetilfredshetsundersøkelse

Vi er stolte av at Bygger'n ligger på 1. plass i Norsk Kundebarometer sin måling av kundetilfredsheten i byggevarebrasjen, målt for Byggevarer 2014. Service og fagkunnskap er høyt prioritert hos oss, med fornøyde kunder som et naturlig resultat.

Norsk kundebarometer

 

Norsk kundebarometer


Norsk Kundebarometer.
Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.
www.kundebarometer.com