Byggevarevirksomheten i Trelast AS overtas av E.A. Smith

Eierne av Trelast AS har i juni 2013 solgt byggevarevirksomheten i selskapet (Bygger’n Hareid) til E.A.Smith. Butikken fortsetter sitt medlemskap i den landsdekkende Bygger’n kjeden, som også eies av E.A.Smith. Overdragelsen påvirker ikke den øvrige virksomhet i Trelast AS, som vil fortsette som før.

E.A.Smith er en landsdekkende distributør av byggevarer, trelast, verktøy, stål, metaller og armering. Firmaet, som har en historie som går helt tilbake til 1869, har i dag i overkant av 500 ansatte og en årlig omsetning på ca 2,7 mrd. Hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger over stort sett hele landet. Foruten Bygger’n kjeden eier og driver E.A. Smith de landsdekkende virksomhetene SMITH STÅL og HIBA HUS. Medregnet frittstående medlemmer omsetter Bygger’n kjeden, Smith Stål og HIBA Hus for ca 3,6 mrd fordelt på ca 100 butikker.

E.A.Smith ser fram til å drive videre og videreutvikle en allerede godt etablert byggevarevirksomhet i Hareid.

Pressekontakt:                 

Christina Kjeldsberg                      

Tlf. 72592552