E. A. Smith AS etablerer næringsbygg i Alstahaug kommune - Sandnessjøen

E. A. Smith overtar en næringstomt på Horvneset i Sandnessjøen. Planen er å føre opp ett nytt moderne næringsbygg på tomten med tilhørende utearealer.

Bygget og tilhørende utearealer skal romme byggevareforretning «Bygger´n», samt lagring av stål- og armeringsprodukter for handel av nevnte.

E. A. Smith foretar denne investeringen for ytterligere å styrke tilstedeværelsen langs Norges kystlinje og Helgelandskysten spesielt.

- Vi ser frem til å styrke vår posisjon i landsdelen og vi vil ha fokus på å befeste og utvide våre markedsandeler innenfor både byggevaremarkedet via vårt kjedekonsept Bygger´n, og markedet for salg av handelsstål- og armeringsstål via Smith Stål. Økt tilstedeværelse og profesjonell bemanning på det nye anlegget skal sikre formålet med etableringen, sier konsernsjef Trond R. Reinertsen.

For mer informasjon kontakt:

  • Konsernsjef Trond R. Reinertsen, tlf. 72 59 24 00 
  • pr. e-mail:

Fakta

E. A. Smith
ble grunnlagt av Elias Anton Smith i Trondheim i 1869, og er en av landets eldste bedrifter. Fra handel med jernvare, olje, sement og smikull, er vi i dag Norges eneste komplette leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast.

  • Hovedkontoret er på Heimdal i Trondheim, nærmere 500 medarbeidere på landsbasis, med 40 avdelinger i Norge og ca 100 Bygger´n butikker.  
  • Konsernet har de siste 10-15 årene gjennomgått en kraftig vekst, og framstår i dag som en betydelig nasjonal aktør innenfor sine virksomhetsområder.

E. A. Smith står bak:

  • Smith Stål, en av landets ledende leverandører av armering, stål og metall. 
  • Bygger’n, en av landets største byggevarekjeder. 
  • HIBA HUS, leverandør av hus, hytte og garasje. 
  • Smith Element Bygg, som tilbyr elementleveranser på byggeplass. 

Eksterne lenker: