E. A. Smith AS og Veidekke skal utvikle boliger sammen

E. A. Smith og Veidekke har inngått en avtale om sammen å utvikle E. A. Smiths eiendom i Jutvika, Kristiansund. Næringsbygget i Jutvika vil dermed bli erstattet med boliger.

Pressemelding

E. A. Smith samlet i 2007 sin lokale virksomhet på Løkkemyra. Næringsbygget i Jutvika vil dermed bli erstattet med boliger. Det planlegges at Veidekke Entreprenør AS skal stå for byggingen.

Veidekke, E.A Smith og Bygger'n

- Vi har gjennomført prosessen med å regulere og utvikle området for boligformål. Med vareleveranser fra E. A. Smith og Veidekkes kompetanse og erfaring innenfor boligutvikling og bygging, har vi nå et meget godt grunnlag for å realisere boligprosjektet, sier konsernsjef Trond R. Reinertsen i E. A. Smith.

De neste månedene skal partene samarbeide tett for å komme fram til et godt beslutningsgrunnlag. I dette arbeidet skal det finnes løsninger på tekniske og økonomiske utfordringer. Mange hensyn skal tas, for eksempel til naboer og eksisterende bebyggelse.

Boliprosjektet vil omfatte ca 110 boenheter

Samtidig skal boligprosjektet, som vil omfatte anslagsvis 110 boenheter, tilpasses utviklingen av Innlandet og nærområdet for øvrig. Dette vil skje i tett dialog med Kristiansund kommune.

- Vi ser fram til å samarbeide med E. A. Smith i tiden som kommer. Prosjektet er spennende, og vil gi området et etterlenget løft både visuelt og økonomisk. Det er Veidekkes eiendomsavdeling som sammen med medeier E.A. Smith stå for utviklingen av det som skal bli moderne og attraktive boliger med en fantastisk beliggenhet ved fjorden, sier regionsdirektør Pål M. Aglen Veidekke Eiendom AS. 

For mer informasjon kontakt:

 • Konsernadvokat Bjørn Arve Haugen, E. A. Smith, e-post:
 • Regionsdirektør Pål M. Aglen, Veidekke Eiendom, epost: 
 • Prosjektleder Anders Teodorsen, Veidekke Eiendom AS
  Tlf. 93 44 61 65, e-post:


Fakta

E.A. Smith AS 
ble grunnlagt av Elias Anton Smith i Trondheim i 1869, og er en av landets eldste bedrifter. Fra handel med jernvare, olje, sement og smikull, er vi i dag Norges eneste komplette leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast.

 • Hovedkontoret er på Heimdal i Trondheim, nærmere 500 medarbeidere på landsbasis, med 40 avdelinger i Norge og ca 100 Bygger´n butikker.  
 • Konsernet har de siste 10-15 årene gjennomgått en kraftig vekst, og framstår i dag som en betydelig nasjonal aktør innenfor sine virksomhetsområder.

E. A. Smith AS står bak:

 • Smith Stål, en av landets ledende leverandører av armering, stål og metall. 
 • Bygger’n, en av landets største byggevarekjeder. 
 • HIBA HUS, leverandør av hus, hytte og garasje. 
 • Smith Element Bygg, som tilbyr elementleveranser på byggeplass. 

Veidekke
er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte.

 • Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold.
 • Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.
 • Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål.

Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Eksterne lenker:

Presseomtale i Tidens Krav (.pdf)