Pressemelding - fusjon

Smith gruppen innfusjoner det heleide datterselskapet Smith Stål Øst AS inn i morselskapet E.A.Smith AS. Fusjonen gjennomføres fra juli 2012.

Bakgrunnen for fusjonen er blant annet for å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet.

Smith Stål Øst AS vil formelt opphøre som juridisk enhet, men vil fortsatt være en selvstendig avdeling i vårt konsern.

For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker vi at fusjonen ikke vil få vesentlige konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.

Smith Stål Øst vil i praksis ha de samme ansvars- og myndighetsområder som tidligere og vil jobbe for å følge opp våre kunder og øvrige samarbeidspartnere på en minst like god måte som tidligere.

For mer informasjon:

Eventuelle spørsmål til fusjonen utover pressmeldingen med vedlegg kan rettes til:

  • Harald Reinertsen
    E.A. Smith AS avd Smith Stål Øst
    e-post: , tel.: + 47 33 37 25 22