Omsetnings- og resultatvekst

E. A. Smith konsernet oppnådde økning i omsetning og forbedring av resultat i 2012 sammenlignet med 2011

Pressemelding, 3 april 

RESULTAT (MNOK) 2012 2011

Driftsinntekter  

 2 766

 2 678

Driftsresultat før avskr. (EBITDA)

 161

 147

Driftsresultat før finans (EBIT) 

 118

  100

Resultat før skatt  

 95

 87

EA Smith driver landsdekkende virksomhet profilert som:

Omsetning endte 3% foran 2011,
og alle våre virksomheter har gjennom 2012 befestet sine posisjoner i markedet. Enkelte eiendomsprosjekter i egen regi inngår i virksomheten.

Resultat før skatt forbedret seg med 10% fra 2011,
noe som har bidratt til at E.A. Smith AS sin egenkapital pr utgangen av 2012 utgjør kr 495 mill., som tilsvarer en bokført egenkapitalandel på 39%.

  • Selskapet eier et stort antall eiendommer som hovedsakelig benyttes i egen drift.
  • E.A. Smith AS har nå 15 anlegg for stål og armering fordelt over hele landet. Anleggene er moderne med avansert utstyr for produksjon, behandling og lagring.
  • Bygger’n kjeden har ca. 90 utsalg over hele landet og flere etableringer er under planlegging og etablering.
  • I løpet av 2012 kjøpte E.A. Smith AS opp byggevarevirksomhetene Byggvarehuset Otta AS og Evje Trelast AS. 
  • Ved utgangen av 2012 etablerte E.A. Smith AS i samarbeid med Veidekke Eiendom AS et eget selskap for bygging av ca 100 boenheter på E.A. Smith AS sitt tomteområde i Kristiansund.

E.A. Smith AS framstår ved inngangen til 2013 med en rasjonell og lønnsom drift, en sunn balanse, solid egenkapitalsituasjon og god likviditet.

Kontaktperson: 
Trond R. Reinertsen, konsernsjef - 72 59 24 00 / 918 39 840