Oppkjøp av selskapet Arken Langnes AS

Vi vil informere om at R. Kjeldsberg og E.A. Smith har kjøpt selskapet Arken Langnes AS og etablert selskapet Alkeveien 1 AS med 50% eierandel hver.

Eiendommen Alkeveien 1 ligger ved handelsområdet Langnes i Tromsø.

Selskapet tar sikte på å videreutvikle eiendommen for handelsvirksomhet. Bygger'n Tromsø vil bli lokalisert her.

Kontaktperson: R. Kjeldsberg AS og E.A. Smith AS adm.dir Christina Kjeldsberg