Smith Stål styrker sin posisjon på Østlandet

E.A. Smith er eneste leverandør i Norge som kan tilby fullsoritment av bearbeidet kamstål, konstruksjonsstål og byggevarer. For å styrke vår posisjon ytterligere på Østlandet har vi åpnet ny avdeling i Østre Akervei 206.