Eiendom

E.A. Smiths eiendomsavdeling skaper verdier både gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom, samt som tjenesteleverandør og kompetansemiljø for de andre virksomhetsområdene i konsernet.

Eiendom

Våre eiendommer består i dag av anlegg for egen virksomhet, samt innenfor bolig- og hyttesegmentet.

Eiendomsavdelingen har hovedfokus på eiendomsutvikling og tomteerverv for egen virksomhet, i tillegg til utleie og forvaltning av eksisterende eiendommer.

  • Eiendomsprosjektene består av alt fra nybygg og tilbygg til rehabiliteringer. 
  • Alle prosjekter utformes i tråd med konsernets konsepter innenfor vår byggevare- og ståldivisjon, for å oppnå rasjonelle og fleksible enheter og varige eiendomsverdier.

Utviklingsprosjekter

Vi arbeider med ulike utviklingsprosjekter, som:

  • Kjøp av eiendom for utvikling
  • Videreutvikling av eksisterende tomter i konsernet
  • Regulering og byggesaker
  • Salg 
  • Fysisk utbygging

Prosjekter innen bolig- og hytte-segmentet gjennomføres både i egenregi, og i fellesskap med kunder, samarbeidspartnere og rådgivere. Ved blant annet tomteerverv kan vi tilby hus og hytter fra vår HIBA Hus-leverandør.

Aktuelle prosjekter:

Kontakt

Bjørn Arve Haugen
Eiendomsdirektør/konsernadvokat

Joar Sneen
Eiendomsutvikler

Geir Sjøli
Byggingeniør

Relaterte lenker