Hovedkontor

Besøksadresse: Heggstadmoen 13, 7080 Heimdal

E.A. Smith - Kontaktpersoner
Kontaktpersoner Telefon E-post
Arne Reinertsen
Adm. direktør
 72 59 25 82
Bjørn Arve Haugen
Konsernadvokat/eiendomdirektør
72 59 25 75
Knut Peter Haugdal
Markedsdirektør
72 59 24 39
John Arne Beien
IT-direktør 
90 64 45 71
Sverre Quale
Direktør bygg
91 77 32 96  
Marianne Brandal
Økonomidirektør 
72 59 25 51  
Christine V. Holm
Kjededirektør Bygger'n Norge & HIBA HUS
72 59 71 88

Faktura

Fakturaadresse til alle avdelinger i Smith-gruppen er:

E.A Smith AS
Avd. (sett inn avdelingsnavn)
Postboks 9410 Torgarden
7493 Trondheim 

Faktura i pdf-format sendes til

Forespørsler om kontoutdrag etc. sendes til