E-handel

Enklere, raskere og tryggere

Smith E-system er inngangen til enklere, raskere og tryggere rutiner for varebestilling på individuell basis.

Varekatalogen

Varekatalogen inneholder et vidt spekter av artikler og gir tilgang til

 • Dine avtalepriser ved kjøp fra lager
 • Vår lagerbeholdning
 • Din ordrehistorikk

Byggevarer er gruppert etter NOBB's varestruktur og gir også  tilgang til 

 • Produktdatablad
 • Monteringsanvisninger
 • FDV- og HMS-dokumentasjon

Bestillingsrutiner

Alle som har et avklart kundeforhold hos Smith-gruppen kan benytte følgende løsninger:

Klassisk e-handel

 • Søk i varekatalogen og legg artikler i handlekurven
 • Du bestemmer når ordren skal sendes til oss
 • Ordremaler
 • Har du repeterende varebruk, forbruksvarer som bestilles hyppig, eller faste gjengangere i bestillingene, kan disse artiklene legges i en ordremal
 • Artikler fra en ordremal kan enkelt legges i handlekurven
 • Bestilling via ordremal er tidsbesparende da du unngår søk i varekatalogen. 

Min pris

 I varekatalogen, på artikkelnummernivå, ligger kundens priser i egen kolonne.

 • "Min pris" viser kundens avtalepriser ved kjøp fra lager
 • Prisene er alltid oppdatert.

Mine ordrer

Mine ordrer viser alle ordrer som er registrert på din konto uansett på hvilken måte varen er bestilt. Du kan sette begrensninger ved ordresøk.

 • Ordrehistorikk listes opp etter ordredato. 
 • Du ser ordrestatus, dvs. om ordren ligger for plukking, er levert eller fakturert
 • Alle tilbud ligger tilgjengelig i ordrehistorikken

Logg inn e-handel

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med din kundeansvarlig eller

Kari Skjaanes