HMS og kvalitet

Kvalitetsstyring

Vi har som mål å levere kvalitet i alle ledd, gjennom bruk av gode kvalitetsstyringssystemer og tydelige rutiner.

Kvalitetsleverandør

Å profilere seg som en kvalitetsleverandør stiller store krav til hele organisasjonen. Vi har defor stort fokus på kontinuerlig forbedring ved bruk av gode kvalitetssystem og tydelige rutiner.

Vi vil utvikle og ivareta våre medarbeidere slik at kvalitet, service og ansvarlighet kjennetegner den enkeltes innsats. Opplæring er en sentral oppgave som skal innpasses i det daglige arbeidet så langt dette lar seg gjøre.

Miljø og omgivelser

Alt arbeid hos oss skal skje under trygge forhold og på en måte som ivaretar og fremmer helse og sunt arbeidsmiljø.

  • Hensyn til miljø og omgivelser er sentralt i alt vårt arbeid. 
  • Lovlydighet overfor relevante juridiske og andre miljømessige hensyn og krav, er en selvfølge. 
  • Vi skal gjennomføre all drift uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. 

Vi er medlem i Grønt Punkt som er en ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Vi tar med dette et viktig miljøansvar.

ISO 9001 og ISO 14001

  • Smith Stål Vest og Smith Stål Nord er sertifisert på ISO 9001 og 14001. 
  • Vi fortsetter sertifiseringsprosessen for de største Smith Stål avdelingene.
  • Kvaliteten på våre leveranser vil høynes ytterligere, noe som vil føre til større trygghet i å bruke oss som leverandør.

 

Kiwa