Smith Stål - CE sertifisert

ISO 9001 og ISO 14001

  • Smith Stål Vest og Smith Stål Nord er sertifisert på ISO 9001 og 14001. 
  • Vi fortsetter sertifiseringsprosessen for de største Smith Stål avdelingene.
  • Kvaliteten på våre leveranser vil høynes ytterligere, noe som vil føre til større trygghet i å bruke oss som leverandør.

 

Kiwa