Det tar tid å bygge tillit. Vi har gjort det siden 1869