Forvaltning og utvikling av fast eiendom

E.A. Smiths eiendomsavdeling skaper verdier både gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom, samt som tjenesteleverandør og kompetansemiljø for de andre virksomhetsområdene i konsernet.

EIENDOM

Våre eiendommer består i dag av anlegg for egen virksomhet, samt innenfor bolig- og hyttesegmentet.

Eiendomsmassen som er i eget eie av E.A. Smith AS og tilhørende selskaper har en assuranseverdi på ca. 1,9 milliarder kroner.

Eiendomsavdelingen har hovedfokus på eiendomsutvikling og tomteerverv for egen virksomhet, i tillegg til utleie og forvaltning av eksisterende eiendommer.

  • Eiendomsprosjektene består av alt fra nybygg og tilbygg til rehabiliteringer. 
  • Alle prosjekter utformes i tråd med konsernets konsepter innenfor vår byggevare- og ståldivisjon, for å oppnå rasjonelle og fleksible enheter og varige eiendomsverdier.

Utviklingsprosjekter

Vi arbeider med ulike utviklingsprosjekter, som:

  • Kjøp av eiendom for utvikling
  • Videreutvikling av eksisterende tomter i konsernet
  • Regulering og byggesaker
  • Salg 
  • Fysisk utbygging

Prosjekter innen bolig- og hytte-segmentet gjennomføres både i egenregi, og i fellesskap med kunder, samarbeidspartnere og rådgivere. Ved blant annet tomteerverv kan vi tilby hus og hytter fra vår HIBA Hus-leverandør.

Kontakt

Bjørn Arve Haugen

Eiendomsdirektør/ konsernadvokat

Send e-post

Joar Sneen

Eiendomsutvikler

Send e-post

Erik Johannesen

Eiendomsforvalter

Send e-post

Prosjekter

Her finner du noen aktuelle prosjekter

Splitter nytt byggevarehus i Hommelvik

I Hommelvik skal Bygger'n skape fremtidens handelsopplevelser for kundene sine. Til det trenger de engasjerte folk på laget.

Nå får Bygger’n nok en butikk i Trøndelag

E.A. Smith AS har sikret seg en tomt på 7 800 m2 på Skjerdingstad i nedre Melhus.

E.A. Smith etablerer elementfabrikk på Kvam

I 2022 etablerer LSE Byggesystemer produksjon av elementer og precut i det tidligere Forestia-anlegget på Kvam. Med tysk teknologi og norsk fagkunnskap, blir det aktivitet og arbeidsplasser ved den tidligere hjørnesteinsbedriften.

Bygger ut på Oppdal

Prosjektet er ferdigstilt. Totalt utgjør bygningsmassen etter endt utbygging ca 2400 m2.

Utvidelse lager og ny utkjøring for Bygger´n Hitra

Vi øker kapasiteten på utlagringsområdet

City Bygger’n Frøya

Bygger’n Frøya, første City butikk

Oppgradert lager på Steinkjer

Oppgradert lager på Steinkjer

Utvidelse av Bygger'n Eid

Vi oppgraderer uteområdet på Bygger'n Eid

Nye Bygger’n Veggli

Nytt moderne anlegg.

Utviklingstomt Innlandet

Jutvika Utbygging AS vurderer salg av felt B6 under reguleringsplan for Jutvika på Innlandet. Felt B6 utgjør et tomteområde på ca 1.913 m2, og ble i 2007 regulert til boliger/ lavblokkbebyggelse.

Lager- og kontorlokaler til leie i Ålesund

Kombinasjonslokaler lager - kontor ved innfartsvegen til Ålesund. 200 kvm kontor og 96 kvm lager

Nytt lager på Orkanger

Aktiviteten øker og vi bygger nytt lager hos Bygger'n Orkanger.

Nybygd hytte - solgt

Flott nybygd hytte med rolig og solrik beliggenhet i Nyhauglia.