Bygger'n får nok en butikk i Trøndelag

E.A. Smith AS har sikret seg en tomt på 7 800 m2 på Skjerdingstad i nedre Melhus.

E.A. Smith AS er godt i gang med bygging av et nytt og moderne byggevarehus godt plassert ved E6 på Melhus og åpning vil skje til høsten 2023.

- Bygningsarealet vil utgjøre ca. 2000 m2 og utendørsarealet kommer også til å ha god størrelse, med moderne lagringssystemer, god belysning og kjøreområder for både leverandører og kunder. Vi vil opprette en gjennomkjøringsgate i lageret, slik at folk kan hente og laste varer under tak, sier eiendomsdirektør i E.A. Smith, Bjørn Arve Haugen.

Bygger’n øker stadig markedsandelen i regionen, og når byggevarehuset kommer på plass på Melhus, vil Bygger’n være godt representert i Trøndelag. Da med hele 18 butikker fra Bygger’n Røyrvik i nord til Bygger’n Røros i sør.