Vi har drevet forretning siden 1869

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.

E.A. SMITH

ble grunnlagt av Elias Anton Smith i Trondheim i 1869, og er en av landets eldste bedrifter. Fra handel med jernvare, olje, sement og smikull, er vi i dag Norges eneste komplette leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast.

Hovedkontoret er på Heimdal i Trondheim
Vi utfører fellesfunksjoner innen regnskap, økonomi, finans, IT, administrasjon, personal, lønn, drift, kategori, marked, eiendom og jus for hele konsernet.

Vi står bak:

  • Smith Stål, en av landets ledende leverandører av armering, stål og metall
  • Bygger’n, en av landets største byggevarekjeder
  • HIBA HUS, leverandør av hus, hytte og garasje
  • Smith Element Bygg, som tilbyr elementleveranser på byggeplass

I våre 56 Smith-avdelinger og i de 100 Bygger'n-butikker blir du møtt av dyktige fagfolk med vilje til å levere god service. Samtidig sørger ny teknologi og kommunikasjonsløsninger for at vi yter pålitelig, personlig og effektiv distribusjon over store avstander.

Kunden i fokus

Vi jobber med utgangspunkt i kundens situasjon og tilpasser oss den enkelte kundes behov og ønsker. Våre kundekonsepter bygger på optimal distribusjon, innovative IT-løsninger og høy, faglig kompetanse.

  • Vi legger vekt på tilgjengelighet og leveringssikkerhet.
  • Vi holder bransjens bredeste sortiment med
    stål og metall, armeringsstål, byggevarer, trelast, verktøy, hus, hytter og garasjer.
  • Vi var Norges første med e-handelsløsning for byggevarer, stål og metaller.
  • Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye og innovative løsninger for integrert logistikk, e-administrasjon, finans og samarbeidsløsninger.