Vi har drevet forretning siden 1869

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.