Personvern

Personvern i E.A Smith AS 

Internett-domenene smith.no, byggern.no, smithstal.no, armering.no, hibahus.no, heimboligsystem.no og lsebyggesystemer.no med underdomener eies og drives av: 
E.A.Smith AS, Heggstadmoen 13, 7080 HEIMDAL, 
Organisasjonsnummer: 816 051 142 

Du kan lese selskapenes peronvernerklæringer her: 

Bygger’n

Smith Stål

armering.no

Heim Boligsystem (Hiba hus)

LSE Byggesystemer

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringene eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med vår personvernansvarlig: post@smith.no