Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige lokalsamfunn

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi i E.A. Smith kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige lokalsamfunn. Les mer om det her:

I E.A. Smith er vi opptatt av ansvarlig næringsliv, og vi skal ikke bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette er forankret i våre verdier og i arbeidet vi gjør hver dag. Les mer om det her:

Vi er nå i gang med å sertifisere konsernet som Miljøfyrtårn, og hovedkontoret og flere avdelinger er allerede ferdig sertifisert. Les mer om det her