Miljøfyrtårn i E.A. Smith

Miljøfyrtårn er den mest brukte sertifiseringen i Norge for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi er nå i gang med å sertifisere konsernet som Miljøfyrtårn, og hovedkontoret og flere avdelinger er allerede ferdig sertifisert. Målsetningen er å sertifisere alle konsernets avdelinger innen forretningsområdene Smith Stål, Bygger’n, HIBA Hus og LSE Byggesystemer.

Gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn skal hele konsernet jobbe strukturert med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Under kan dere finne den årlige innrapporteringen til Miljøfyrtårn for de sertifiserte avdelingene våre:

Hovedkontoret

E.A. Smith hovedkontor – innrapportering 2021

E.A. Smith hovedkontor - innrapportering 2020

Bygger’n

Bygger'n Eid - innrapportering 2021

Bygger'n Haslestad - innrapportering 2021

Bygger'n Meldal - innrapportering 2021

Bygger'n Onstad - innrapportering 2021

Bygger'n Oppdal - innrapportering 2021

Bygger'n Orkdal - innrapportering 2021

Bygger'n Os Vest - innrapportering 2021

Bygger'n Rådal - innrapportering 2021

Bygger'n Straume - innrapportering 2021

Bygger'n Veggli - innrapportering 2021

Bygger'n Vegårshei - innrapportering 2021