Ingen bilde

Ansvarlig næringsliv

I E.A. Smith er vi opptatt av ansvarlig næringsliv, og vi skal ikke bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette er forankret i våre verdier og i arbeidet vi gjør hver dag.

Vi skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i vår egen virksomhet og i hele den verdikjeden vi er en del av. Dette gjør vi gjennom systematisk arbeid og ved å stille krav til, og følge opp, våre leverandører og samarbeidspartnere.

E.A. Smith har etablert en egen policy for ansvarlig forretningsdrift, som skal gi veiledning og føringer på konsernets arbeid med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft.

Gjennom vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger skal vi følge opp og sørge for at vi opptrer ansvarlig i egen drift og i møte med andre. Gjennom risikovurderinger vurderer vi hvor i vår virksomhet og våre verdikjeder det er størst risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og miljø, slik at vi kan prioritere vår innsats der risikoen en størst. Basert på dette arbeidet vil vi alene eller sammen med våre leverandører gjennomføre risikoreduserende tiltak, og sørge for utbedring dersom det avdekket at vi har forårsaket eller bidratt til brudd på menneskerettighetene.

Her finner du redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven

For mer informasjon om vårt arbeid med ansvarlig næringsliv, eller ved mistanke om brudd på menneskerettigheter i vår verdikjede, ta kontakt med oss på apenhetsloven@smith.no