Finansielt

Sterk vekst for E.A. Smith i 2022

I 2022 fortsatte konsernet E.A. Smith å generere vekst. Til tross for at andre halvår ble preget av svakere marginer gjennom et fallende prisbilde og inflasjon, så resulterte konsernets aktivitet i en omsetning på 4.6 mrd, EBITDA på MNOK 179 og resultat før skatt på MNOK 78 for 2022. Vi opplevde i 2022 at lokal forankring og tilgjengelighet er sentralt for våre kunder i tider preget av stor volatilitet i råvarepriser og varetilgang, krigsutbrudd, høy inflasjon og risiko for lavkonjunktur.

Våren 2022 tok konsernet i bruk en helt ny skybasert teknologiplattform som posisjonerer konsernet for videre vekst og skalering. Et omfattende løp på blant annet miljøfyrtårn- og ISO-sertifiseringer som berører alle våre lokasjoner forsterker samtidig satsingen på helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og bærekraft. Organisasjonen vår har vist stor omstillingsevne, vært både robust og engasjert i en periode med store interne prosjekter og noen av de største eksterne svingningene bransjen noen gang har opplevd. Fokus på kunder og leveranser har vært premiert med noen av de største kontraktene og samarbeidsavtalene i konsernets historie.

Utsiktene for norsk økonomi og byggebransje ble svakere mot slutten av 2022 i lys av høyere renter og usikkerhet rundt nivå på etterspørsel. Med investeringene som konsernet gjennomførte i 2022 er vi uansett godt posisjonert for å tilpasse oss den videre utviklingen i 2023.

Årsrapporten for 2022 kan du lese her

Årsrapporten for 2021 kan du lese her.