Våre verdier

Våre verdier er utarbeidet og forankret i hele selskapet for å gi nyttige retningslinjer for hvordan vi skal fungere i hverdagen. Verdiene skal gjenspeiles i våre gjerninger.

Ansvarlig

Vi er ansvarlige ovenfor hverandre, våre kunder, leverandører, miljø og lokalsamfunn. Vi tar ansvar for inngåtte avtaler og gjør det vi sier vi skal gjøre.

Kvalitet

Kvaliteten på jobben vi gjør sier noe om hvem vi er som individ og organisasjon. Vi tar derfor eierskap for oppgavene og vi er stolte av servicen vi leverer.

Tilgjengelig

Vi er alltid tilgjengelig for våre kunder og for hverandre. Med dype norske røtter skal vi være tilstede som en positiv kraft for å bygge sterke lokalsamfunn.

Engasjert

Vi er engasjert i det vi leverer, våre oppgaver og de vi møter. Vi jobber som ett lag hvor alle engasjerer seg i hvordan vi kan tenkte nytt for å gjøre hverandre bedre.