Sten på sten i over 150 år

Det at vi har drevet forretning siden 1869 sier noe om erfaring, kundeorientering og bransjekunnskap. Om relasjoner og nettverk bygd opp gjennom generasjoner, og om levedyktigheten og rotfestet til E.A. Smith.

1869

E.A. Smith blir grunnlagt av den 27 år gamle bærumsgutten, skipskapteinen, læreren og handelsfullmektigen Elias Anton Smith.  

Den 10. juni løser han sitt handelsborgerskap hos magistraten i Trondhjem og starter sin forretning med jern, jernvarer, oljer og fargevarer, sement og smikull som de viktigste varegrupper.

1870

Firmaet flytter til Munkegaten 39 ved Ravnkloa der også flere naboeiendommer senere blir kjøpt. Smith har lageret sitt i brygga rett over gaten, i Fjordgaten 82. 

Her ved Ravnklobakken har også en annen jernhandler, Christian Thaulow sin forretning som han allerede har drevet i flere år. Slik blir Ravnkloa i Trondheim sentrum for omsetning av jern og byggevarer i Midt-Norge.

I årene som følger vokser firmaet sterkt. Omsetning og antall ansatte øker.

1912

Grunnleggeren blir alvorlig syk.Tross dårlige tider beslutter familien at firmaet skal fortsette. 

Det går bud til Berlin etter Lorentz, yngstemann i søskenflokken på 10, der 22-åringen nettopp har startet sin løpebane som diplomat ved den norske legasjon.

1914

Lorentz Cappelen Smith viser sine evner som forretningsmann.

Han reduserer vareutvalget og avvikler alt detaljsalg.  

Driftsformen blir endret til aksjeselskap. 

Fra nå av er A/S E.A. Smith en ren grossistbedrift.  

Lorentz mor, Ingeborg Anna Røvig Smith, blir styreleder.

1917

Det første datterselskap blir grunnlagtE.A. Smiths Jernlager AS, Kristiansund med kontor og lager på Storkaia 6, en eiendom firmaet senere kjøpte.

1923

Lorentz Cappelen Smith blir svensk konsul for Trondheim, Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal.

 

1927

A/S E.A Smith overtar aksjemajoriteten og senere alle aksjene i Nordisk Metalaktieselskab - dermed også representasjonen for Svenska Metalverken i Västerås.

Vi kjøper et av A/S Verdalsbrugets lagerbygg på Brattøra, senere også naboeiendommene som nå blir firmaets hovedlager.

1940

Kristiansund blir bombet og firmaets bygg på Storkaia 6 blir lagt i aske.  

Etter krigen reiser vi et nytt, moderne lager- og forretningsbygg på tomten - det blir tatt i bruk i 1947.

1942

Krigen blir en tung og vanskelig tid for firmaet

Under den tyske unntakstilstanden i 1942 skal også Lorentz Cappelen Smith arresteres og henrettes sammen med andre av byens borgere.  

Ved et tilfelle er han på reise til Oslo da unntakstilstanden blir proklamert. Han unngår derfor å bli skutt, men blir senere arrestert og sitter på Grini til 1944.

1946

For å møte de store utfordringene under gjenreisningen av Nord-Norge etablerer vi A/S E.A Smiths Jernlager i Harstad.

1953

Nytt stållager på Ila pir

Vi tar i bruk vårt nye, topp moderne stållager på Ila pir, hvor vi har leid 4500 kvm. tomt av Trondheim Havnevesen. 

 

VÅRT NYE LAGER VEKKER OPPSIKT LANGT UTENFOR LANDETS GRENSER

Faksimile fra Adresseavisen 2/8-1957

Representanter fra Italias største jern- og stålfirma Paolo Morassutti besøker E.A. Smith AS. 

Amerikanske eksperter har fortalt italienerne at "make til E.A Smith A/S" lageret på Ilapiren er så moderne og velinnredet at det ikke fins maken i Europa eller statene.

1967

2 år før firmaets hundreårsjubileum dør Lorentz Cappelen Smith.

Han har da ledet firmaet i 55 år og utviklet det til et av de ledende firmaer innen sine bransjer og til en av de betydeligste handelsbedrifter i landet.

Lorentz Cappelen Smith blir etterfulgt av sin eldste sønn, Elias Anton Cappelen Smith som i 1959 var blitt utnevnt til svensk konsul etter sin far. 

 Vi tar i bruk et nytt stort stållager på Ila Pir, Ila II. I alt har vi nå 14000 kvm. lagerplass i Trondheim havneområde.

1969

A/S E.A Smith fyller 100 år

Samtidig er vi også for full fart inn i dataalderen. I et nært samarbeide med det trønderske Nor-Data A/S blir firmaets regnskap og reskontro lagt over på EDB. 

E.A. Cappelen Smith var selv en av ildsjelene under etableringen av Nor-Data der vårt firma også er involvert på eiersiden. Selskapet het EDB Business Partner først på 2000-tallet, nå en del av EVRY.

1971

I samarbeid med Nor-Data utvikler vi et on-line EDB-system for lager/ordre/fakturering som er langt fremme utviklingsmessig.

Firmaet fortsetter med å bygge ut sitt nett av datterselskaper: E.A Smith Steinkjer A/S og E.A Smith Ålesund AS.

1974

Vi etablerer:

E.A Smith Sandnessjøen A/S

E.A Smith Bodø A/S 

E.A Smith Tromsø A/S 

E.A Smiths Stiftelse etableres 

1975

E.A. Cappelen Smith fratrer som konsernsjef etter en periode med sterk utbygging og utvikling, både teknisk og økonomisk, slik at A/S E.A Smith fremstår som en topp moderne bedrift. 

E.A. Cappelen Smith fortsetter som styreformann ogPer Cappelen Smith overtar som administrerende direktør.

Nordisk Metal A/S fraflytter den gamle Smith-brygga ved Ravnkloa og får tidsmessige lager og kontorer i vårt nye bygg i Tempeveien.

Firmaet oppretter lager for skipsplater og –profiler på Øysand og inngår et nært samarbeide med Ila Jern A/S når det gjelder slyngrensing og skjæring.

1982

Vi selger våre lagerbygg på Brattøra til Trondheim Havnevesen 

Vi kjøper 24 mål tomt på Heggstadmoen syd for Heimdal sentrum.

Platelageret på Øysand blir overført til Heimdal.

1986/87

Våre avdelinger for bygg og stål fisjoneres ut som egne selskaper.

A/S E.A Smith blir morselskap i konsernet med sentrale, administrative funksjoner.

Vi fortsetter å bygge ut på Heimdal og reiser et kontorbygg for E.A Smith Bygg A/S og Nordisk Metal A/S, samt lager for Nordisk Metall A/S. Tempevegen blir solgt og Nordisk Metal flytter til Heimdal.

Vi anskaffer vårt eget dataanlegg og avvikler leiekjøringen av datatjenester hos Nor-Data A/S.

Per Cappelen Smith fratrer som konsernsjef. 

Under hans tid som leder har konsernet gjennomgått en tid med konsolidering etter den sterke utbyggingen i første halvdel av 70-årene.

Han har også gjennomført omorganiseringen av våre selskaper og forestått den omfattende utbygging ved det nye store Smith-senteret på Heimdal.

Siviløkonom Jarle Lysklett overtar sjefstolen som første administrerende direktør utenfor familien Cappelen Smith.

1988

Fjordgaten 82, bedre kjent som ”Smith-brygga”, blir solgt.

Trond R. Reinertsen, nevø av de daværende eiere, trer inn i styret ved at han kjøper en post A-aksjer.

1990

E.A. Cappelen Smith trer tilbake som formann i styret og Per Cappelen Smith blir ny styreformann.

1991

E.A. Smith samler sin virksomhet i Trondheim på 2 steder.

E.A Smith forlater kontorene ved Ravnkloa som har vært firmaets hovedbase i mer enn 120 år og flytter til Heimdal-anlegget, mens Nordisk Metal AS flytter til Ila Pir og koordinerer der sin virksomhet med E.A Smith Stål AS.

Vi bygger et nytt felles kontorbygg for begge selskapene i tilknytning til lagrene. Slik fremstår det største og mest komplette stål- og metallsenter nord for hovedstaden.

E.A Smith Bygg AS disponerer nå hele det store moderne lageranlegget på Heimdal, vårt nye senter for byggevarer, trelast og armeringsstål.

Bygger’n-kjeden etableres med 22 butikker i Midt- og Nord-Norge av E.A Smith Bygg AS.

1993

Salgs- og markedsføringen i E.A. Smith samles i 2 divisjoner,- en divisjon for byggevarer/trelast med E.A. Smith Bygg AS som divisjonsansvarlig- en divisjon stål/metaller med delt ansvar mellom E.A Smith Stål og Nordisk Metal AS.

1994

Samkjøringen mellom våre hovedselskaper for stål og metaller fullføres gjennom fusjon mellom E.A. Smith Stål AS og Nordisk Metal AS ved opprettelsen av E.A. Smith Stål og Metall AS.

1995

E.A. Smith styrker sin posisjon innenfor armering ved at Fundias armeringsavdeling i Trondheim blir kjøpt. Virksomheten flytter til Heimdal 1996.

Verktøygrossisten Nerdahl & CO AS blir kjøpt av E.A Smith Bygg AS for å styrke leveringene til Bygger’n-kundene innenfor varespekteret av verktøy.

Heimdal-lageret til E.A Smith Bygg AS står i brann. ½ parten av lageret brenner og bygges opp på 6 måneder og står ferdig sommeren 1996.

1996

Verktøy avd. Nerdahl flytter fra sine lokaler på Nyhavna til Heggstadmoen 13 vinteren 1996/97. Fra 01.07.97 blir bedriften fusjonert med E.A. Smith Bygg AS.

Armeringsvirksomheten flytter inn i nytt bygg på Heimdal.

Trond R. Reinertsen overtar som styreformann etter Per Cappelen Smith

I mai dør konsul Elias A. Cappelen Smith som hadde sitt virke i selskapet fra 1937, som leder fra 1967 – 1975 og styreleder til 1990

1997

Bygger’n Namsos blir kjøpt av van Severeen og profilert som Bygger’n Namsenbygg.

Bygger’n Heimdal åpnes

Bygger’n Norge AS etableres som kjedekontor for Bygger’n-kjeden som i samarbeid med L.A..Lund blir en landsdekkende kjede

1998

Trond R. Reinertsen tiltrer stillingen som konsernsjef og fortsetter som styreleder

Bygger’n Ålesund etableres i nye lokaler på Holsletta.

Stålvirksomheten fortsetter sin virksomhet i Breivika.

E.A Smith overtar Rieber Ståls stålavdeling i Bergen og vi posisjonerer oss ytterligere i stålmarkedet

1999

Bygger’n Lade etableres

Bygger’n Orkdal etableres ved oppkjøp av Kvernmo Bruks byggevareavdeling i Orkanger.

Bygger’n Meldal etableres som en del av E.A. Smith Orkladal AS og et nytt stålbygg blir bygget.

Bygger’n Stokmarknes etableres gjennom oppkjøp.

Bygger'n Oppdal etableres gjennom oppkjøp av Olav Solberg AS byggevarer i Oppdal.

2000

Bygger’n Brønnøysund og avd. Sømna overtas av E.A. Smith.

Norgesspiker’n blir kjøpt i Ålesund.

Smith Stålbygg etableres på Ila.

2001

Fra årskiftet 2000/2001 inngikk E.A. Smith allianse med Dikema-Gruppen.

I vest ble Smith-selskapet, Smith Rieber Stål AS og Dikemas virksomheter i Bergen, Haugesund og Sandnes, samlet i ett selskap; Smith Dikema Stål AS, senere Smith Stål Vest AS.

Bygger’n Mosjøen etableres i regi av E.A. Smith.

Bygger’n Sunndalsøra etableres som avdeling av E.A. Smith.

Bygger’n Bodø flytter inn i nytt bygg.

Bygger’n Steinkjer etableres gjennom utgygging av E.A. Smith Steinkjer's lokaler

2002

Bygger’n Hitra reetableres og nytt bygg på Fillan står ferdig i 2004

Bygger’n Stranda blir overtatt

Bygger’n Eid 34% eierandel kjøpes av E.A. Smith.

L.A. Lund bryter ut av samarbeidet med E.A. Smith og Bygger'n kjeden. I tillegg avvikler de sitt eierskap Bygger’n Vest Hiba og Bygger’n Norge AS som blir 100% eiet av Smith. 

Samarbeidsavtale blir inngått med Løvenskiold.

2003

Bygger’n Vadsø 34% eierandel blir overtatt av E.A. Smith.

Smith Stål Vest AS flytter inn i nytt og meget moderne bygg på Straume, Bergen

I 2003 opphørte alliansen mellom Smith og Dikema.

Produksjon av stålbygg blir etablert ved overtagelse av lokaler i Stordalen, og virksomheten opphørte i 2011.

2004

Plusstål, som eies 50% av Smith får ny partner ved at Johan Vinjes stålvirksomhet selges til Rukki.

Bygger’n Verdal etableres.

Bygger’n Otta 50% eierandel overtas av E.A. Smith.

Etablering avdeling Øst på Tranby, armeringsproduksjon.

2005

Bygger’n Heimdal nyåpning

2006

I oktober overtok E.A. Smith samtlige aksjer i Scancoil AS i Horten. Scancoil er et stål servicesenter innenfor tynnplateprodukter i Norge og Sverige.

Bygger’n Karmøy og Bygger’n Haugesund ble overtatt fra Odd Hansen AS.

Bygger’n Åndalsnes Nyetablering i nytt bygg.

Bygger’n Drammen. Nyetablering i nytt bygg ved E 18.

Bygger’n Orkanger. Reetablering nytt bygg.

2007

E.A. Smith kjøpte 100 % av aksjene i Vestfold Jernlager, på Bentsrud ved Holmestrand i februar 2007.  

Selskapet som har fått navnet Smith Stål Øst AS er et viktig ledd i E. A. Smiths videre satsing i østlandsområdet som en fullsortiments stålgrossist. Dette vil bidra til et landsdekkende tilbud av handelsstål og armering.

2008

Bygger’n Stord blir etablert i sameie med Bygger’n Os, og er heleid av E.A. Smith i 2010.

Bygger'n Forus ble etablert.

2009

Bygger’n Veggli blir overtatt.

2010

Bygger’n Stavset åpner i  april.

Fra 1. november 2010 gjennomførte E.A. Smith innfusjonering av heleide datterselskaper (med få unntak) i morselskapet E.A.Smith AS.

Bakgrunnen for fusjonen er blant annet for å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet. Selskaper som innfusjonerte i morselskapet E.A. Smith ble formelt opphørt som juridiske enheter, men vil fortsatt være selvstendige avdelinger.

2011

Bygger’n Malm blir overtatt 

Bygger’n Rognan, Medby blir overtatt. 

2012

Bygger’n Evje blir overtatt.

2013

Eiendom og drift ved Bygger’n Vågå og Lakselv ble kjøpt opp og aksjene i Bentsrudveien 3/6 Eiendom AS som huser Smith Stål Øst ble overtatt.

2014

Overgang til ny ERP platform viser seg å bli svært ressurskrevende. Armerings virksomheten på Tranby flytter til Holmestrand og Jutvika Utbygging AS dannes sammen med Veidekke for å utvikle tomteområdet på Innlandet i Kristiansund.

2015

Selskapet bedrer lønnsomheten på tross av et betydelig fall i oljeinvesteringene og Bygger’n Tromsø åpner i nye lokaler i Alkeveien.

2016

Trond Reinertsen går av som Konsernsjef og Arne Reinertsen overtar som Administrerende Direktør. Nytt varehus på Os utenfor Bergen ble åpnet.

2017

Bygger’n Onstad, Fåvang, Sør Fron, Ørsta og Aukra blir overtatt samtidig som EAS investerte i Lindal Treindustri og åpnet nytt varehus i Stokmarknes. Samtidig ble nytt rense- og primeanlegg i Holmestrand installert. En ny brukervennlig e-handelsportal ble etablert for Bygger’n kjeden. Smith Stål overtar 13000m2 havneareal på Horten Havn

2019

I det 150ende året overtar E.A. Smith selskapet Trebygg AS (Bygger’n Svolvær) samt XL Bygg Haslestad. Maxbo Stord blir overtatt og slått sammen med Bygger’n Stord. Det åpnes nytt anlegg på Veggli samtidig som det iverksettes et større byggeprosjekt på Bygger’n Eid. Flere eiendommer erverves på Oppdal for ekspansjon av Bygger’n Oppdal. Den første Pre-cut sagen installeres på Storås.

2020

Verden og Norge rammes av COVID 19 pandemien som forårsaker en resesjon og stor usikkerhet tidlig på året. Salget til forbruker segmentet går imidlertid godt og selskapet registrerer rekord omsetning på over 3.3.mrd. Lindal Treindustri, Ljøstad Bygg og Handelshuset Lom overtas av E.A. Smith samtidig som vesentlige investeringer gjøres i teknologi samt anleggene på Lakselv og Hitra.