Utvidelse lager og ny utkjøring for Bygger´n Hitra

Vi er i gang med ny utkjøring for Bygger'n Hitra for å øke kapasiteten på utlagringsområde. Det vil bli etablert flere nye trelastreoler her. Det er også igangsatt bygging av et tilbygg til lageret med mulighet for gjennomkjøring.