Nytt lager på Orkanger

Aktiviteten øker og vi bygger nytt lager hos Bygger'n Orkanger.

For å imøtekomme kundenes krav til leveringspunktlighet og -kvalitet har vi inngått kontrakt om totalentreprise med Orkla Stålkonsult AS for nytt kaldtlager ved Bygger`n Orkanger.

Entreprisen omfatter nytt kaldtlager med bebygd areal på 432 m2, opparbeidelse av uteområde på ca. 1500 m2 og en støttemur med ca. 2 mtr. høyde.

Vi vil ta i bruk det nye bygget i løpet av våren 2018.