Bygger ut Bygger'n Oppdal

Våren 2021 ble Bygger'n Oppdal betydelig oppgradert og fikk et mer moderne uttrykk.

Lagerkapasiteten økte i stor grad, og det ble etablert en gjennomkjøringsgate. Her kan kunder laste varene sine under tak i tørre og lyse omgivelser.

Utendørsarealet ble utvidet med nye lagringssystemer, belysning og gode kjøreområder for både leveranser og kunder. Eksisterende bygg ble beholdt, med unntak av to mindre lagerrom. Totalt utgjør bygningsmassen etter endt utbygging cirka 2400 m2. Butikk cirka 420 m2 og lager cirka 1700 m2, øvrige areal er sosiale rom og tekniske rom.