Bygger ut Bygger'n Oppdal

Våren 2021 vil Bygger'n Oppdal være betydelig oppgradert og fått et mer moderne uttrykk.

Lagerkapasiteten økes i stor grad og det vil bli etablert en gjennomkjøringsgate. Her kan kunder laste varene sine under tak i tørre og lyse omgivelser.

Utendørsarealet vil utvides med nye lagringssystemer, belysning og gode kjøreområder for både leveranser og kunder. Eksisterende bygg beholdes, med unntak av to mindre lagerrom. Totalt vil bygningsmassen etter endt utbygging utgjøre cirka 2400 m2. Butikk cirka 420 m2 og lager cirka 1700 m2, øvrige areal er sosiale rom og tekniske rom.