Oppgradert lager på Steinkjer

I 2019 har Bygger’n Steinkjer gjennomgått store oppgraderinger og er rustet for fremtiden.

Bygget er generelt blitt oppgradert. Lageret har fått ny plan – og reolløsning. De to klart største forbedringene er gjennomkjøring for kundene og en trelastreol med meget god kapasitet.