Nødhjelp til Ukraina

I 2021 handlet vi en mindre andel av våre produkter hos russiske leverandører. 

Før invasjonen den 22. februar i år varslet vi om at vi stoppet nye ordre midlertidig. Etter invasjonen ble denne ordningen permanent.

Røde Kors sitt arbeid i Ukraina har mottatt 50 000 kroner av E.A. Smith, og vi oppfordrer andre til å bidra med det de kan.

Ingen kan gjøre alt, men, alle kan gjøre sitt.