Ingen bilde

Salgsbetingelser

Les mer om Salgsbetingelser
Ingen bilde

Ansvarlig næringsliv

I E.A. Smith er vi opptatt av ansvarlig næringsliv, og vi skal ikke bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette er forankret i våre verdier og i arbeidet vi gjør hver dag.

Les mer om Ansvarlig næringsliv
Ingen bilde

Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige lokalsamfunn

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi i E.A. Smith, som eier og driver Bygger'n-kjeden, kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.

Les mer om Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige lokalsamfunn
Ingen bilde

Covid-19: Dette gjør vi

Les mer om Covid-19: Dette gjør vi

- Vi skal jobbe bredt med bærekraft

Jobben med å Miljøfyrtårn-sertifisere våre butikker er godt i gang. I juni fikk både Bygger’n Straume, Bygger’n Onstad, Bygger’n Oppdal og Bygger’n Vegårshei Miljøfyrtårn-merket på veggen etter grundig vurdering av kommunenes sertifisører.

Les mer om - Vi skal jobbe bredt med bærekraft

- Vi skal jobbe bredt med bærekraft

Jobben med å Miljøfyrtårn-sertifisere våre butikker er godt i gang. I juni fikk både Bygger’n Straume, Bygger’n Onstad, Bygger’n Oppdal og Bygger’n Vegårshei Miljøfyrtårn-merket på veggen etter grundig vurdering av kommunenes sertifisører.

Les mer om - Vi skal jobbe bredt med bærekraft